Газ-тепло, ДП 

Киев

Сферы деятельности

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование

Я хочу тут работать

Газ-тепло, ДП 

ДП „Газ-тепло” може взяти на себе роль оператора розрахунків за інвестиціями, що зведе до мінімуму ризики потенційних інвесторів та забезпечить їм повернення вкладених коштів.

ДП „Газ-тепло” має позитивний досвід реалізації інвестиційних проектів для підвищення технічного рівня підприємств теплоенергетики. Проте, враховуючи широкий спектр робіт в цьому напрямку, наше підприємство готове до розгляду будь-яких пропозицій щодо інвестиційних програм та проектів з метою подальшого впровадження їх на підприємствах теплоенергетики.

Зі свого боку ми можемо запропонувати ряд послуг, які, безумовно, зацікавлять як вітчизняного, так і іноземного інвестора, а саме:
- спільна розробка інвестиційного проекту в теплоенергетиці;
- проведення детального аналізу привабливих для інвестицій підприємств теплопостачання;
- розробка технічних та інших заходів впровадження інвестиційних проектів;
- спільний розрахунок окупності проекту та показників рентабельності.

В разі узгодження вищезазначених пунктів ДП „Газ-тепло” може взяти на себе роль оператора розрахунків за інвестиціями, що дозволить звести до мінімуму ризики потенційних інвесторів та забезпечити їм повернення вкладених коштів.

ЗАВДАННЯ І ПРИОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДП „ГАЗ-ТЕПЛО”

Новостворене дочірнє підприємство НАК „Нафтогаз України” "Газ-тепло" працює в першу чергу з тими підприємствами, що як сировину для виробництва теплової енергії використовують природний газ (це підтверджує навіть назва „Газ-тепло”).

Його головної мети - поліпшення розрахунків за опалення - планується досягти введенням порядку розрахунків, при якому кінцевий споживач теплової енергії буде розраховуватись за неї безпосередньо з її власником (ДП "Газ-тепло"), минаючи проміжні ланки (підприємства теплогенерації).

Сьогодні вирішення проблем опалення в житловій і соціально-побутовій сферах – основного нашого завдання - здійснюється шляхом:

 1.Зменшення так званих „комерційних втрат” за рахунок надання якісних послуг в потрібний календарний час, у потрібному обсязі і з потрібною температурою. Відпадає необхідність опалювати приміщення газовими плитами й електропобутовими приладами. А це – зменшення як нераціонального використання енергоносіїв, так і їх обсягів.

 2.Підвищення рівня розрахунків за споживані теплові ресурси. Це досягається за рахунок поліпшення якості теплопостачання, у першу чергу для населення, і, головне, за рахунок контролю над збором коштів. Вже перші результати свідчать, що за рахунок оптимізації структури керування, гнучкості фінансових схем і тарифів, адресної роботи зі споживачами підвищився рівень розрахунків з наявних до початку експерименту 44% як середнього показника по країні. Сьогодні ми вже збираємо щомісячно 32-35 млн. Гривень, і це ще не межа.

 3.Контролю постачань природного газу. Створення ДП "Газ-тепло", у розпорядженні якого є реальні обсяги природного газу, створює можливість постійного, безперебійного постачання природного газу з потрібним тиском і відповідними якісними показниками для споживачів.

 4.Модернізації теплогенеруючого устаткування і тепломереж. Впровадження нових технологій з підвищенням КПД, прогресивного обладнання допоможе істотно знизити тепловтрати, підвищити обсяги виробництва. Модернізація теплогенеруючого устаткування і тепломереж відповідно до існуючого алгоритму розщеплення коштів, що надходять, забезпечить постійне фінансування, що допоможе зробити зазначені роботи плановими, а відтак дешевшими.

 5.Можливості зниження собівартості. Як відомо, собівартість тепла має перемінну і постійну складові. Комплексне запровадження вказаних вище заходів дозволить знизити собівартість виробленого тепла, що, у свою чергу, допоможе стабілізувати рівень проплат. При цьому "газова складова" як постійна в структурі собівартості тепла вже сьогодні в деяких регіонах приведена до реального показника.

 Слід зазначити, що собівартість виробленого тепла узгоджується з усіма ланками - від виробництва до реалізації, і затверджується місцевими органами влади.

 6.Регламентних робіт на підприємствах теплокомуненерго. Централізована і завчасна закупівля устаткування на тендерній основі дозволить мінімізувати ціни на його закупівлю при високому рівні якості і сервісу, що, у свою чергу, буде сприяти успішній роботі теплогенеруючих підприємств, зниженню втрат і т.д.

Однією з принципових особливостей пропонованих схем функціонування підприємств теплової енергетики при "недоотриманні" коштів від споживачів є взаємна відповідальність, що пропорційно „лягає” на всіх учасників процесу генерації і постачання тепла. Це підвищує як відповідальність, так і взаємну зацікавленість у кінцевому результаті діяльності.

Найголовніше завдання, яке стояло на початковому етапі - навести порядок з виробництвом теплової енергії в Україні. На прикладі названих вище регіонів ми змогли змінити якісні показники постачань теплової енергії споживачам. Адже не є таємницею, що „протестні” настрої населення з приводу оплати за теплову енергію найчастіше були викликані тим, що не тільки терміни опалювального сезону, але і, головне, рівень температури в тепломережах були значно нижчими від тих, за які, власне, збиралися гроші. Це завдання наше підприємство виконало!

ДП „Газ-тепло” - лише на початковому етапі реформування комунально-побутової сфери в частині теплопостачання. Ми відкриті для нових прогресивних ідей, сприймаємо і враховуємо критику та добрі поради. Ми працюємо для людей і в ім’я людей. А вже перші результати нашої роботи вселяють цілком обґрунтований оптимізм!